108lightbox

ศูนย์รวมป้ายไฟสำเร็จรูปอันดับ 1 ประเทศไทย

108lightbox

ศูนย์รวมป้ายไฟสำเร็จรูปอันดับ 1 ประเทศไทย

108lightbox
ศูนย์รวมป้ายไฟสำเร็จรูปอันดับ 1 

เกี่ยวกับเรา (About us)

108lightbox Aboutus

108LIGHTBOX

ศูนย์รวมป้ายไฟสำเร็จรูป อันดับ 1 ประเทศไทย

ศูนย์รวมป้ายไฟสำเร็จรูป อันดับ 1 ประเทศไทย

108lightbox บริษัทในเครือ บริษัท ลุงหนวด จำกัด

บริษัท ลุงหนวด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดย คุณเกรียงไกร กัณทะ และ คุณประภัสสร รักร่วม เริ่มแรกดำเนินธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป (Trading) ในผลิตภัณฑ์ตกแต่งยานยนต์ที่มีความแปลกใหม่ โดยเป็นผู้ติดต่อทั้งหาแหล่งของสินค้าและติดต่อลูกค้าด้วยตนเอง ด้วยสถานการณ์ทางการตลาดที่มีการแข่งขันสูง และตลาดผลิตภัณฑ์ตกแต่งยานยนต์เริ่มมีความอิ่มตัว คุณเกรียงไกรผู้ก่อตั้งจึงมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

ต่อมาในช่วงต้นปี 2562 บริษัทได้เล็งเห็นความน่าสนใจ และความยั่งยืนในธุรกิจงานป้ายโฆษณา จึงเริ่มดำเนินการธุรกิจงานป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทการผลิต โดยเริ่มจากการศึกษา พัฒนาความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ในด้านงานนี้มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน บริษัทยังดำเนินธุรกิจทั้งประเภทซื้อมา-ขายไป (Trading) และธุรกิจด้านการผลิตงานป้ายโฆษณา แต่บริษัทจะไม่หยุดศึกษา และพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อขาย และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราต่อไป