10 อาชีพทำเงินในปี 2023 ทักษะที่ควรมีในอนาคต

10 อาชีพทำเงินในปี 2023 ทักษะที่ควรมีในอนาคต

\"\"

เปิดกลุ่มอาชีพที่กำลังมาแรงในอนาคต 10 อาชีพทำเงินในปี 2022  ทักษะที่ควรมีในอนาคต สำหรับใครที่อยากมีอาชีพรายได้ดี หรือเลือกเรียนต่อไปให้ถูกทาง เพราะกลุ่มอาชีพเหล่านี้จะต่างไปจากปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียุคใหม่ หลายอาชีพที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือไม่ใช่อาชีพเฉพาะอาจจะหายไป เรามาดูกันดีกว่าว่าอาชีพมาแรงในปี 2022 จะมีอาชีพในกลุ่มไหนบ้าง

1. นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์

2. การตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์

3. ผู้เชี่ยวชาญ Big Data

4. ผู้เชี่ยวชาญ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน

6. ผู้เชี่ยวชาญ Supply Chain และโลจิสติกส์

7. ที่ปรึกษากลยุทธ์

8. มืออาชีพด้าน Database และ Network

9. ดีไซเนอร์ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม

10. มืออาชีพด้านการพัฒนาธุรกิจ

\"\"

งานแห่งอนาคต (Future of Work) กำลังจะเปิดขึ้นในอีก 5 ปี ข้างหน้า เน้นกลุ่มงานการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การวิเคราะห์ (Analysis) การแก้ปัญหาสิ่งที่บกพร่อง (Problem-Solving) และทักษะต่าง ๆ ในการจัดการตนเอง (Self-Management) เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning) ความยืดหยุ่น (Resilience) หรือการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทนสภาวะความเครียด (Stress Tolerance and Flexibility)

เพราะฉะนั้นควรมีการเตรียมตัวและเพิ่มทักษะให้พร้อม เพื่อเตรียมรับโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า หลาย ๆ อาชีพอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งลักษณะงาน หรือความต้องการของอาชีพนั้น ๆ

 ที่มาข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *