Narakorn.s namadee

เป็น Content Writer ประจำ 108 LIGHTBOX มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing ธุรกิจ และชอบติดตามความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

[สรุปครบจบในโพสเดียว] ERP คือ อะไร ทำไมคนทำธุรกิจต้องรู้

[สรุปครบจบในโพสเดียว] ERP คือ อะไร ทำไมคนทำธุรกิจต้องรู้

วันนี้ 108 LIGHTBOX จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจมากในโลกธุรกิจ นั่นคือ “ERP หรือ Enterprise Resource Planning” ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ERP คือ กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ เพราะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการทำกำไร หรือแม้แต่การเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ระบบ ERP คืออะไร ERP คือ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ระบบนี้เชื่อมโยงระบบงานหลากหลายขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ระบบการบริหารการเงิน, ระบบการจัดการฝ่ายขายและลูกค้า, ระบบการควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง, ระบบการวางแผนการผลิต, ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ, และระบบการวิเคราะห์การนำเสนอรายงาน เป็นต้น การพัฒนาของระบบ ERP ในยุคปัจจุบัน ERP ได้ก้าวไปสู่รูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า ERP Software ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการข้อมูลขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเชื่อมโยงโมดูลต่างๆ เข้าด้วยกัน และทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันมีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประโยชน์ของระบบ ERP คือ ระบบ ERP คือ (Enterprise

[สรุปครบจบในโพสเดียว] ERP คือ อะไร ทำไมคนทำธุรกิจต้องรู้ Read More »

รู้จักกับ Podcast คืออะไร ทำไมปัจจุบันถึงได้เป็นที่นิยม

รู้จักกับ Podcast คืออะไร ทำไมปัจจุบันถึงได้เป็นที่นิยม

Podcast คือ ช่องรายการที่มีสาระหลากหลายประเภทให้ได้เลือกฟังกันตามความชอบ ถ่ายทอดเรื่องราวแบบออนไลน์ผ่านบุคคลที่เรียกตัวเองว่าไลฟ์โค้ช

รู้จักกับ Podcast คืออะไร ทำไมปัจจุบันถึงได้เป็นที่นิยม Read More »

การพูดโน้มน้าวใจ คืออะไร-02

รู้จัก การพูดโน้มน้าวใจ พร้อม 7 เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจยังไงให้คล้อยตาม

ในทุกวันของชีวิตเราจำเป็นต้องใช้การสื่อสาร Communicate กับผู้คนผ่านการพูดคุยเป็นหลัก หนึ่งในทักษะการสื่อสาร คือ “การพูดโน้มน้าวใจ ” ซึ่งเราจำเป็นจะต้องทราบทักษะประเภทนี้ ก็เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำให้มีผู้คนเห็นด้วยกับตรรกะความคิดของเรา หรือเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเรา เหล่านี้เป็นต้น วันนี้เราจึงหยิบเอาการพูดโน้มน้าวใจ ประเด็นใกล้ตัวทุกคนขึ้นมานำเสนอ การพูดโน้มน้าวใจ คืออะไร การพูดโน้มน้าวใจ คือ ศาสตร์ในการสื่อสารประเภทหนึ่งที่เป็นไปในแนวของการพูดเพื่อเชิญชวน ชักจูงให้คนฟังเกิดความรู้สึกร่วมต่อประเด็นที่คนพูดต้องการสื่อ อาจจะพูดเพื่อให้เกิดความเชื่อในประเด็นที่กล่าวถึง การพูดโน้มน้าวใจจึงเป็นเสมือนการพูดโฆษณา หาเสียง หรืออาจมีวัตถุประสงค์ในการพูดเพื่อเปลี่ยนแปลงตรรกะ ทัศนคติเดิมของผู้ฟัง หรืออาจพูดเพื่อให้ผู้ฟังตระหนักถึงคุณค่าในเรื่องที่ผู้พูดกล่าวถึง อย่างไรก็ตามการพูดโน้มน้าวใจย่อมต้องเป็นไปในแนวทางของการพูดเพื่อให้คนฟังเกิดความเชื่อเดียวกัน โดยที่ไม่ต้องใช้การบังคับให้เห็นด้วยผ่านกลวิธีอื่นดังนั้นเราอาจสรุปได้ว่าการพูดโน้มน้าวใจ เป็นทักษะการพูดที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ตลอดจนพัฒนา แก้ไขการพูดส่วนนี้ให้ออกมาดีและเป็นธรรมชาติได้ โดยอาศัยเทคนิคในการพูดโน้มน้าวใจ 7 เทคนิค การพูดโน้มน้าวใจ เบื้องต้นผู้พูดเองจะต้องสร้างความมั่นใจ ก่อนการพูด เพื่อให้สามารถโน้มน้าวคนฟังได้ ตัวเราเองจะต้องมั่นใจในสารหรือข้อมูลที่ต้องการจะส่งออกไปเสียก่อน เพราะเมื่อเราพูดอย่างมั่นใจ คนฟังก็จะเกิดความสนใจในเรื่องที่เรากำลังพูดหรือสื่อออกไปนั่นเอง กำหนดเป้าหมายในการพูดโน้มนาวใจ ยกตัวอย่าง เช่น เราต้องการพูดประเด็นที่ว่าทำไมคนเราต้องซื้อประกันสุขภาพ เป้าหมายก็เพื่อให้ผู้คนซื้อประกันกับเรา ดังนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายแล้ว เราจึงกำหนดเนื้อหาที่เราจะพูดได้อย่างถูกต้อง คือ เราต้องหาข้อมูลความจำเป็น ข้อดีในการทำประกันสุขภาพออกมาพูดให้คนฟังเข้าใจและสนใจอยากจะทำประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จัดลำดับสิ่งที่จะพูดคร่าวๆ คิดว่าจะพูดเกริ่นนำอย่างไร ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลัก

รู้จัก การพูดโน้มน้าวใจ พร้อม 7 เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจยังไงให้คล้อยตาม Read More »

รู้จัก Content Marketing คือ อะไร ช่วยธุรกิจได้อย่างไร

รู้จัก Content Marketing คือ ช่วยให้คนเข้าเว็บแบบไม่จำกัด

รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันนั้น การทำงานของผู้คนเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์อย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอาชีพนักการตลาด เพราะไม่ว่าต้องการจะจำหน่ายสินค้า โปรโมทสถานที่ สถานบริการต่างๆ ย่อมต้องใช้สื่อโซเชียลเข้ามาช่วยโปรโมท ดังนั้นขั้นตอนการทำ Content Marketing คือ อะไรนั้น? จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาด รวมถึงผู้คนในยุคปัจจุบันทุกคนควรจะต้องทราบ เพื่อต่อยอดการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง Content Marketing คือ อะไร ทำไมถึงจำเป็นต่อการตลาด Content Marketing คือ การทำการตลาดผ่านการคิดคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่ม Target เป้าหมายของเราให้สนใจในสินค้าหรือบริการที่เราต้องการจะสื่อ ดังนั้นแล้วหากเราจะสรุปว่าการทำ Content Marketing ช่วยทำให้ธุรกิจของหลายๆ คนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็ว่าได้ เพราะแม้ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทำ Content Marketing ก็เพื่อต้องการให้ลูกค้าซื้อโปรดักซ์หรือสนใจในสถานบริการที่เราโปรโมท แต่การทำ Content Marketing มีส่วนส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ มีภาพลักษณ์ที่ดูมีมูลค่ามากขึ้น เพราะลูกค้าจะสามารถจดจำแบรนด์ต่างๆ ได้ ส่วนหนึ่งนอกจากชื่อเสียงของแบรนด์ที่อาจมีอยู่แล้วก็อาจจะมาจากการทำ Content ที่มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ลูกค้าจึงจดจำแบรนด์ได้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำให้ปัจจุบันขั้นตอนการคิดคอนเทนต์เป็นเสมือนหัวใจของการทำการตลาด ประเภทของ Content มีอะไรบ้าง ทั่วไปแล้วประเภทของ Content มีดังต่อไปนี้

รู้จัก Content Marketing คือ ช่วยให้คนเข้าเว็บแบบไม่จำกัด Read More »

Social Media คือ แนะ Top 5 Social Media ที่ใช้โปรโมทธุรกิจคุณ

Social Media คือ แนะ Top 5 Social Media ที่ใช้โปรโมทธุรกิจคุณ

ปัจจุบันเชื่อว่าประชากรส่วนใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก รู้จักโลก Social media ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเล่นตามกระแส หรือสถานการณ์บังคับให้ต้องใช้งานไว้เพื่อติดต่อสื่อสารในเรื่องของการทำงาน จะด้วยเหตุใดก็ตาม สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ Social media เบื้องต้นก็คือข้อดีข้อเสียของมัน วันนี้เราจึงหยิบเอา Top 5 Social media มาบอกข้อดี ข้อเสียให้ผู้อ่านทราบไปพร้อมกัน! Social Media คือ อะไร? ความหมายของ Social Media คือ Social = เกี่ยวกับสังคม Media = สื่อ โซเชียลมีเดีย หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองโต้ตอบกัน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือ เว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง Social Media คือ ความหมาย สื่อสังคม (ออนไลน์) ที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นแหล่งรวมผู้ใช้งานเข้ามาประกอบกิจกรรมบนโลกออนไลน์ และสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ หรือตัวอย่างง่าย ๆ ก็คือเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันโซเชียลฯ ที่เราใช้งานกันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เช่น

Social Media คือ แนะ Top 5 Social Media ที่ใช้โปรโมทธุรกิจคุณ Read More »

รายได้ยูทูปเบอร์ มาจากไหน

แฉ รายได้ยูทูปเบอร์ มาจากไหน + เทคนิคสร้างล้านจาก Youtube

เชื่อว่าหลายคนคงมีแชนแนล Youtube ช่องโปรดที่มักจะต้องเปิดดูระหว่างรับประทานอาหาร หรือเอาไว้ดูในเวลาว่าง และเชื่อว่าหลายคนกำลังสงสัยเหมือนๆ กันว่าช่องของ Youtuber เหล่านี้ ที่เขาครีเอทผลงานใหม่ๆ ออกมาให้พวกเราติดตามรับชมกัน รายได้ยูทูปเบอร์ เหล่านี้มาจากไหนกัน และอยากจะบอกว่าเส้นทาง ยูทูปเบอร์ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ บางคนเริ่มจากหลักร้อย จนถึงหลักล้าน ใช้เวลาหลายปี วันนี้บทความรายได้ของ Youtuber มาฝากกัน รายได้ยูทูปเบอร์ มาจากไหนกันแน่ หากเราอ้างอิงข้อมูลจากที่เหล่า Youtuber ในหลายๆ ประเทศเคยบอกเล่าไว้ เราอาจจะเข้าใจกันโดยทั่วไปว่ารายได้ของเหล่า Youtuber นั้น หา รายได้ยูทูปเบอร์ มาจากยอด View หรือ “คนดู” โดยมีข้อมูลคำนวณค่าเงินต่อคนดู 1 ยอดวิว จะได้ประมาณ 0.18 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็นเงินบาทไทยได้ราว 6 บาท! อย่างไรก็ตามยอดวิวนั้นไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเพียงประการเดียวที่จะทำเงินให้เหล่า Youtuer ได้ เพราะการสร้างรายได้ผ่านการทำ channel youtube จะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย มาดูกันว่าการ รายได้ยูทูปเบอร์

แฉ รายได้ยูทูปเบอร์ มาจากไหน + เทคนิคสร้างล้านจาก Youtube Read More »

ป้ายกล่องไฟ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และใช้งานอย่างไร

ป้ายกล่องไฟ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และใช้งานอย่างไร

หากคุณกำลังมองหาวิธีสร้างความโดดเด่นให้กับร้านของคุณหรือธุรกิจของคุณให้เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นทั่วไป วันนี้เรามีวิธีตกแต่งร้าน ให้สวยสะดุดตา ด้วย ป้ายไฟหน้าร้าน ป้ายกล่องไฟ ซึ่งจะช่วยให้ชื่อร้านของคุณหรือกิจการของคุณนั้น เป็นที่รู้จัก หรือจดจำได้ง่ายจากผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งป้ายไฟสำเร็จรูปนี้จะมีหลายแบบหลายรูปทรง ไม่ว่าจะเป็น ป้ายกล่องไฟวงกลม , ป้ายกล่องไฟสี่เหลี่ยม , ป้ายกล่องไฟตัวอักษร หรือ กล่องไฟอะคริลิค เป็นต้นหรือทำให้ร้านของคุณนั้น เป็นที่สังเกตได้ง่ายๆ มาฝากกันค่ะ ทำความรู้จักกับ ป้ายไฟ และ ประเภทของป้ายกล่องไฟ ป้ายไฟ (Lightbox) หรือ ป้ายกล่องไฟ , ป้ายตู้ไฟ คือ ป้ายทุกชนิดที่มีแสงสว่างออกมาจากตัวป้าย โดยมีการใช้หลอดไฟมาเป็นส่วนประกอบในการทำป้ายนั้นขึ้นมา ซึ่งทำให้ ป้ายไฟ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในที่มืดและในเวลากลางคืน ซึ่งสามารถเลือกสีสัน รูปทรง รวมทั้งออกแบบตามความต้องการได้อย่างสวยงาม ซึ่งสวนใหญ่แล้ว ป้ายกล่องไฟ ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากก็จะมีลักษณะเป็นรูป วงกลม และ สี่เหลี่ยม ไฟส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการผลิต ป้ายไฟ โดยส่วนใหญ่จะเป็น หลอดไฟ LED เพราะเป็นหลอดไฟที่มีหลายสี หลอดไฟแบบนีออน และ หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์

ป้ายกล่องไฟ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และใช้งานอย่างไร Read More »

บรีฟงาน 108 LIGHTBOX

จดๆ 7 ข้อ บรีฟงาน ยังไง ให้ได้งานดี โดนใจ ไม่ปวดหัว

ทุกวันนี้การทำงานเกือบทุกประเภทงาน การ บรีฟงาน (Brief) ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ถือเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องทำ โดยอาศัยทักษะการสื่อสารระหว่างกันให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์คือผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการลูกค้าหรือหัวหน้าผู้ที่สั่งบรีฟงาน ดังนั้นวันนี้เราจึงนำเสนอข้อมูลวิธีการบรีฟงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมาให้ทุกคนได้อ่านกัน บรีฟงาน คืออะไร บรีฟงาน คือ การทำความเข้าใจความต้องการที่ควรจะต้องเป็นจากอีกฝ่ายที่อาจจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานของเรา โดยที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจถึงเป้าหมายที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ หรือในกรณีที่ต้องส่งต่องานให้บุคคลที่ 2 3 ทำต่อ จะได้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้นเราอาจสรุปได้ว่า “บรีฟงาน” นั้น เป็นวิธีการสื่อสารในกระบวนการทำงาน ที่จะช่วยให้การทำงานลื่นไหลเป็นไปในทางที่ต้องการเดียวกัน และได้มาซึ่งผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ในการทำงานจึงอาจสรุปได้สั้นๆ ว่า “Brief “ เป็นการสรุปความต้องการของลูกค้าหรือคนที่ทำหน้าที่บรีฟงานนั่นเอง 7 ข้อ ที่จะทำให้ บรีฟงาน สำเร็จ ปัญหาที่พบเจอส่วนใหญ่ในการ บรีฟงาน ระหว่าง Agency กับลูกค้า ก็จะมีตั้งแต่บรีฟห้วน ไม่ครบถ้วน บอกเพียงสั้นๆ ว่าต้องการอะไรด้วยเงินเท่าไร ซึ่งทำให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการทำงาน หรือบรีฟงานโอเค แต่การตีความ และความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน แน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบรีฟงานที่ผิดพลาด

จดๆ 7 ข้อ บรีฟงาน ยังไง ให้ได้งานดี โดนใจ ไม่ปวดหัว Read More »

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วย ทฤษฎี 21 วัน ประสบความสำเร็จแน่นอน-01

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วย ทฤษฎี 21 วัน ประสบความสำเร็จแน่นอน

สำหรับใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาศักยภาพให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ควรเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยเดิมๆ ของตัวเองเสียก่อน และ อยากพัฒนานิสัยเหล่านั้นให้ดีขึ้นไปจากเดิม มาลองเอา ทฤษฎี 21 วัน ไปใช้กันดีกว่า ต้องบอกเลยว่าเทคนิคหรือทฤษฎีนี้นั้นเป็นการทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆกัน จนทำให้เราเกิดความเคยชินและสร้างกลไกในการพัฒนาพฤติกรรมเหล่านั้นให้กลายเป็นนิสัยใหม่ของเราขึ้นมาได้นั่นเอง ทฤษฎี 21 วัน คืออะไร? ทฤษฎี 21 วัน นี้เป็นของ ดร. แมคเวล มอลท์ ผู้เขียนหนังสือ Psycho-Cybernetics โดยเนื้อหาภายในหนังสือได้มีการกล่าวถึงการตกผลึกของการปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดยผู้ที่มีสติและมีพื้นฐานความเชื่อในการลงมือทำว่าจะเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายใน 21 วัน ใครที่อยากจะใช้วิธีนี้สำหรับพัฒนาและเปลี่ยนนิสัยเดิมๆของตนเอง ในช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกฝืนๆตัวเองไปสักหน่อย แต่เราเชื่อว่าเมื่อได้อดทนและลองทำไปสักพักก็จะเกิดความเคยชินจนสร้างพฤติกรรมที่ดีขึ้นให้กับตัวคุณได้แบบเห็นผลแน่นอน ทฤษฎี 21 วัน เหมาะกับนำมาใช้พัฒนาตนเองในด้านไหนบ้าง? คุณสามารถที่จะนำทฤษฎีนี้มาปรับใช้ได้กับทุกๆเรื่องในการดำเนินชีวิต โดยคุณสามารถสอดแทรกการปรับเปลี่ยนตนเองไปได้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ยากลำบากนัก โดยทฤษฎี 21 เหมาะกับการนำไปพัฒนาในเรื่องใดบ้างตาม 108 Lightbox ไปดูกันเลย ความรู้ ความสามารถ คุณสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้กับการปรับตัวเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองที่เกี่ยวข้องและเป็นจำเป็นต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ ความรัก ของคุณได้เลย เช่น การทำงานและการเรียน

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วย ทฤษฎี 21 วัน ประสบความสำเร็จแน่นอน Read More »