ความหมายของ กราฟิก มีความสำคัญอย่างไร

ความหมายของ กราฟิก มีความสำคัญอย่างไร

ในปัจจุบันการใช้ภาพและ กราฟิก ในงานด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ งานพิมพ์ งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา หรือการศึกษา ทุกส่วนงานนี้ต้องใช้กราฟิกในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีความมีชีวิตชีวาในสมัยปัจจุบัน ดังนั้น เครื่องมือการออกแบบที่สำคัญในปัจจุบันก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง แก้ไข หรือปรับแต่งรูปภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยตัวอย่างเช่นการทำ Image Retouching เพื่อปรับปรุงรูปภาพคนแก่ให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น หรือการสร้างภาพตามจินตนาการและการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ

กราฟิก คืออะไร

กราฟิก คืออะไร

กราฟิก (Graphics) หมายถึง การใช้ภาพหรือรูปภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารหรือนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจขึ้น โดยกราฟิกมักถูกนำมาใช้ในหลายสาขางาน เช่น การออกแบบกราฟิกในสื่อการสอน สิ่งพิมพ์ โฆษณา สื่อออนไลน์ และงานอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างของ กราฟิก ที่น่าสนใจคือ:

  • โลโก้ (Logo): การออกแบบโลโก้ของบริษัท หรือองค์กรที่เหมาะสมสามารถแสดงอัตลักษณ์และความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน
  • ภาพถ่าย: การใช้ภาพถ่ายเพื่อเล่าเรื่องราวหรือสื่อสารเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ภาพที่มีความหมายและความสวยงาม เช่น ภาพถ่ายของสวนสนุก ภาพสวยงามของธรรมชาติ หรือภาพคนที่ทำกิจกรรมต่างๆ
  • กราฟ (Graph): การใช้กราฟเพื่อแสดงข้อมูลหรือสถิติต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม เพื่อนำเสนอข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ
  • อิลัสตราชัน (Illustration): ภาพวาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารเรื่องราวหรือแนวคิดต่างๆ อย่างเน้นความสร้างสรรค์ เช่น อิลัสตราชันในหนังสือเด็ก หรือการสร้างตัวละครสำหรับการ์ตูน
  • อินโฟกราฟิก (Infographic): การนำข้อมูลที่ซับซ้อนและเรียนรู้ให้ง่ายต่อการเข้าใจผ่านการใช้ภาพและกราฟิก โดยมักใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลทางสถิติ แผนภาพ หรือการอธิบายกระบวนการต่างๆ

กราฟิก จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และนักศึกษามีโอกาสในการนำเสนอความคิดและข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ประเภทของภาพ กราฟิก

ประเภทของภาพ กราฟิก

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ และภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ

  • ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ เป็นภาพที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป อาทิเช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ และการ์ตูนต่าง ๆ ในโทรทัศน์
  • ภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ เป็นภาพกราฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ เช่น 3D Max, Maya ซึ่งทำให้ภาพมีสีและแสงเงาเหมือนจริง

หลักการทำงานของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ (Raster) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบิตแมพ (Bitmap) ภาพจะเกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่าพิกเซล (Pixel) ซึ่งเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่ง ตามขนาดและความละเอียดของภาพ การขยายภาพระบบนี้อาจทำให้ภาพดูคล้าย ๆ จุดสี่เหลี่ยมหรือแพนที่ดูสีที่มากขึ้น

ภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector) เป็นภาพกราฟิกที่ไม่ขึ้นกับความละเอียดของภาพ แต่อ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ แยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง และรูปทรง เมื่อมีการขยายภาพความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง สำหรับงานสถาปัตย์ตกแต่งภายในและการออกแบบต่าง ๆ ภาพกราฟิกแบบ Vector เป็นที่นิยมใช้เพื่อให้งานดูมีความสวยงามและสะดวกสบายในการใช้งานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เครื่องมือออกแบบที่เกี่ยวข้องก็มีมากมาย เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, และอื่น ๆ ที่ช่วยให้สามารถสร้างงานกราฟิกที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่นิยมได้

การใช้สีและแสงในภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

RGB

เป็นระบบสีที่ประกอบด้วยสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เมื่อนำมาผสมกันทำให้เกิดสีต่าง ๆ บนจอคอมพิวเตอร์มากถึง 16.7 ล้านสี อย่างไรก็ตาม การผสมสี RGB อย่างครบถ้วนจะสามารถสร้างพื้นที่สีทั้งหมดที่มีอยู่ในแสงสีขาวได้ ดังนั้น RGB เป็นระบบสีที่นิยมใช้ในการแสดงภาพและสีในอุปกรณ์ทางด้านกราฟิกและคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง

CMYK

ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ออกทางกระดาษหรือวัสดุผิวเรียบอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยสีหลัก 4 สีคือ สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, และสีดำ และสุดท้าย ระบบสี HSB เป็นระบบสีแบบการมองเห็นของสายตามนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ Hue คือสีต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาจากวัตถุแล้วเข้าสู่สายตาของเรา, Saturation คือความสดของสีโดยค่าความสดของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100 และ Brightness คือระดับความสว่างขอสี โดยค่าความสว่างของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100 การใช้ระบบสี CMYK เป็นที่นิยมในงานพิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสี เนื่องจากสามารถควบคุมการส่งเสียงสีและสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงในงานพิมพ์ได้ ทั้งนี้ CMYK ก็มีความสำคัญในการสร้างสีและกราฟิกในโลกอุตสาหกรรมด้วยความแตกต่างของการใช้งานและเป้าหมายที่ต้องการในผลลัพธ์ที่ต้องการ

ราสเตอร์ (Raster)

ในส่วนของภาพกราฟิกแบบ Raster หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบิตแมพ (Bitmap) ภาพจะเกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่าพิกเซล (Pixel) ซึ่งเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่ง ตามขนาดและความละเอียดของภาพ การขยายภาพระบบนี้อาจทำให้ภาพดูคล้าย ๆ จุดสี่เหลี่ยมหรือแพนที่ดูสีที่มากขึ้น สำหรับภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector) เป็นภาพกราฟิกที่ไม่ขึ้นกับความละเอียดของภาพ แต่อ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ แยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง และรูปทรง เมื่อมีการขยายภาพความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง สำหรับงานสถาปัตย์ตกแต่งภายในและการออกแบบต่าง ๆ ภาพกราฟิกแบบ Vector เป็นที่นิยมใช้เพื่อให้งานดูมีความสวยงามและสะดวกสบายในการใช้งานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เครื่องมือออกแบบที่เกี่ยวข้องก็มีมากมาย เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, และอื่น ๆ ที่ช่วยให้สามารถสร้างงานกราฟิกที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่นิยมได้

HSB

เป็นระบบสีที่ใช้ในการอธิบายและแสดงสีในลักษณะที่เข้าใจง่ายและใกล้เคียงกับความรู้สึกทางสีของมนุษย์ ระบบสี HSB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมสีและความสว่างของสีได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งได้ดังนี้

Hue หมายถึงสีหลักของสี ซึ่งสามารถแสดงถึงสีที่เรามักจะรู้สึกและเรียกชื่อสีกันทั่วไป เช่น สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ฯลฯ ในระบบ HSB ค่า Hue จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 360 องศา โดยเริ่มจากสีแดง (0 องศา) ไปจนถึงสีแดงอีกครบรอบที่ 360 องศา

Saturation หมายถึงความสมบูรณ์ของสี ค่า Saturation ที่สูงแสดงถึงสีที่สดใสและเข้มข้น ในขณะที่ค่า Saturation ที่ต่ำแสดงถึงสีที่เข้าสู่เกณฑ์ของสีเทาหรือสีนูน

Brightness หมายถึงความสว่างของสี ค่า Brightness ที่สูงแสดงถึงสีที่สว่างและความเข้มข้น ในขณะที่ค่า Brightness ที่ต่ำแสดงถึงสีที่มืดหรือมัว

LAB

ระบบสีที่ใช้ในการอธิบายสีในรูปแบบของพื้นที่สี โดยใช้พารามิเตอร์ทางการแสดงค่าสีในแกน L, a, และ b* ซึ่งช่วยให้เราควบคุมและแสดงสีได้อย่างความแม่นยำและเข้าใจง่ายกว่าระบบสีอื่น ๆ ระบบสี LAB เป็นระบบสีที่เกิดจากการแปลงจากระบบสี RGB และมีความเป็นมาตรฐานที่แนะนำในการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ และงานออกแบบที่ต้องการความแม่นยำในการแสดงสี สะท้อนความจริงของสีจากภาพและวัตถุได้ดีเนื่องจากระบบ LAB สามารถแยกสีและความสว่างของสีออกจากกัน ทำให้สามารถทำการปรับแต่งสีและวัตถุที่มีสีต่าง ๆ ได้ง่ายและมีความแม่นยำ

กราฟฟิกเป็นอย่างที่เราควรรู้และศึกษาเอาไว้ตลอดเวลาเนื่องจากมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ เช่น งานพิมพ์ งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา และการศึกษา แต่ยังเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และการสร้างเนื้อหาใน YouTube ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกราฟฟิกอย่างถูกต้อง