ux ui คืออะไร ต่างกันอย่างไร ทำไมธุรกิจถึงให้ความสำคัญ-03

UX UI คือ อะไร?ต่างกันอย่างไร ทำไมธุรกิจถึงให้ความสำคัญ

ปัจจุบันหลังจากสถานการณ์ที่ประชาชนโลกต้องเผชิญกับไวรัสร้ายโควิด – 19 ส่งผลทำให้กิจวัตรประจำวันของหลายคนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรื่องของการทำงานที่หลายคนต้องเปลี่ยนรูปแบบมาทำ Work form home หรือบางคนก็โชคร้ายโดนพักงานไปอย่างไม่มีกำหนด ปัจจุบันงานที่สามารถทำได้นอกออฟฟิศ หรือที่เรียกกันว่าฟรีแลนซ์จึงเป็นอีกหนึ่งงานยอดนิยม เช่นเดียวกันกับงานด้านการออกแบบที่เรียกว่า UX UI Design วันนี้เราจะพาทุกคนทำความรู้จัก UX UI คือ อะไรไป มีความสำคัญอย่างไร

UX คือ User Experience

UX UI คือ อะไร

หรือประสบการณ์ของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งาน (Usability) การเข้าถึง (Accessibility) โดยงานออกแบบด้านนี้จะเชื่อมโยงกับกระบวนการของสินค้า หรือบริการที่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ด้วยคนทุกคนย่อมมีความรู้ในการตอบสนองต่อการใช้งานแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่ต่างกัน บางคนอาจจะรู้สึกชื่นชอบ เพราะสามารถทำทุกอย่างได้สะดวกสบายมากขึ้น ในขณะที่บางคนอาจจะกังวลใจเมื่อต้องใช้งานสิ่งเหล่านี้ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจหรือความถนัดในการใช้งาน ซึ่งการตอบสนองที่ต่างกันเหล่านี้เกี่ยวข้องกันกับ UI อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
สำหรับ UX Design หรือ User Experience Design (UXD) นั้น เป็นการออกแบบจากการค้นหาข้อมูล ทดสอบ ประเมินผล ตลอดจนทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้รู้ว่าผู้ใช้งานพบเจอปัญหาใดบ้าง จะได้นำไปสู่การหาแนวคิดเพื่อออกแบบสินค้า หรือบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด
ยกตัวอย่างความสำคัญของ UX Design เช่น

  • การออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ (Visual Design) เพื่อให้มีความสวยงาม
    ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • การออกแบบให้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย (Usability) อาทิ ขั้นตอนการสมัครที่ไม่ซับซ้อน
    ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของการลดขั้นตอนที่อาจผิดพลาดได้อีกด้วย
  • การออกแบบการตอบสนองต่อการใช้งาน (Interaction Design) เมื่อผู้ใช้งานกดคลิกไปยังปุ่มต่างๆ
  • การออกแบบเพื่อรองรับการเข้าถึงโดยไม่พบสิ่งผิดพลาด (Accessibility) อาทิ คำอธิบายต่างๆ

UI คือ User Interface

UX UI คือ อะไร

หรือหน้าจอของระบบ เน้นเรื่องของการออกแบบเรื่องของหน้าตา ตลอดจนสิ่งที่ต้องตอบโต้ประสานเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานจริง เช่น ระบบสัมผัสหน้าจอ แป้นพิมพ์ สี ภาพ ตลอดจนแสง และเสียง สำหรับองค์ประกอบสำคัญของ User Interface นั้น จะต้องออกแบบให้มีความสะอาดตา แต่มองดูแล้วยังคงดึงดูดใจได้ อีกทั้งสำคัญที่สุดจะต้องเป็นระบบที่เสถียร เป็นมิตรต่อผู้ที่เข้ามาใช้งาน ต่อมาจึงสร้างให้มีความยูนีค มีจุดเด่นที่ผู้ใช้งานจะจำได้
สรุปให้เข้าใจได้โดยง่าย UX เป็นเสมือนการออกแบบที่เน้นเรื่องของประสบการณ์ผู้ใช้งาน ซึ่งมีต่อ UI ส่วน UI นั้น จะเป็นเรื่องของหน้าต่างหรือหน้าจอของผู้ใช้งานที่ interact กับระบบ หรือสามารถมองเห็นได้ จึงจำเป็นที่จะต้องเน้นไปในเรื่องของการออกแบบด้านความสวยงาม รวมถึงสิ่งที่ต้องติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใช้งาน

UX UI ต่างกันอย่างไร

UX จะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้งาน ส่วน UI จะมุ่งเน้นในเรื่องของลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้ จึงเน้นเรื่องของความสวยงาม หากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ง่าย ให้จินตนาการถึงการเลือกซื้อร่มหนึ่งคัน การที่เราเลือกร่มที่สีสันสวยงามถูกใจ รวมถึงมีซองใส่เพื่อเก็บได้ หรือมีวัสดุก้านร่มที่แข็งแรง ปัจจัยเหล่านี้เปรียบเสมือนส่วนการออกแบบของ UI ส่วนของการออกแบบ UX คือ ร่มคันนี้สามารถพับก้านร่มเก็บได้ รวมถึงมีปุ่มกดให้ก้านร่มขยายออก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังใช้วัสดุที่ป้องกันแสงยูวีได้ จึงใช้งานได้สะดวกสะบายทั้งฤดูร้อนและฤดูฝน

UX UI ต่างกันอย่างไร
ทางร้าน 108 LIGHTBOX คือโรงงานผลิต ป้ายกล่องไฟ รับทำป้ายไฟหน้าร้าน สวยๆ ให้ธุรกิจโดดเด่น มองเห็นจากที่ไกลๆ ป้ายกล่องไฟ ของเราคุณภาพสูง คุณสามารถดูข้อมูลๆ ได้ที่ https://108lightbox.com

ทั้งนี้ขั้นตอนการออกแบบ UI UX คือ อาจมีความแตกต่างกัน โดย UX จะเริ่มจากการค้นหาปัญหา นำมาเก็บเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ แล้วจึงนำข้อมูลออกมาเป็น Wireframe เพื่อวางโครงสร้างหรือเนื้อหาสำหรับทดสอบกับผู้ที่เข้ามาใช้งาน จากนั้นจึงจะผลัดมือต่อให้ UI ที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นภาพ ทั้งนี้ UI จะเน้นการออกแบบเรื่องของ Mood&Tone ของสินค้า เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตามทั้งการออกแบบ UI และ UX นั้น ควรที่จะมีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบนั้นเกิดเป็นผลงานที่ดีที่สุด เพราะหากมีเพียง UX ที่ดีมีคุณภาพ แต่เรื่องของความสวยงามนั้นไม่มีอยู่เลย ก็เป็นไปได้ยากที่จะดึงดูดให้ใครเข้ามาสนใจ จึงเรียกได้ว่าการออกแบบ UI และ UX นั้น ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำออกมา