รู้จักกับ สื่อสิ่งพิมพ์ คืออะไร มีอะไรบ้าง-01

ทำความรู้จักกับ สื่อสิ่งพิมพ์ คืออะไร มีอะไรบ้าง

สื่อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์สะดวก เข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขวางก็จริง แต่เป็นการรับสารมาแบบเร็ว แน่นอนทำให้ผู้รับสารสนใจรายละเอียดเพียงผิวเผินเท่านั้น ฉะนั้นหากใครที่ต้องการให้คอนเทนต์ที่คุณต้องการนำเสนอผู้คนเข้าใจถึงรายละเอียดแบบลึกซึ่งจะต้องเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ เพราะทำให้ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งส่งผลกลุ่มคนเหล่านั้นเข้าใจถึงจุดประสงค์อย่างแท้จริง สำหรับ 🧶 สื่อสิ่งพิมพ์ มีการจัดพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ โบว์ชัวร์ โปสเตอร์ หนังสือ นิตยาสาร เหล่านี้จะน่าสนใจก็ต่อเมื่อมีการออกแบบให้มีดีไซน์สวยทันสมัยนั้นเอง

ความหมายของ สื่อสิ่งพิมพ์

🧶 สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สิ่งที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอข่าวสาร ให้ข้อมูล คำแนะนำ ผ่านวัสดุประเภทเอกสาร หรือกระดาษ รวมไปถึงวัสดุใด ๆ ก็ตามที่สามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ได้ สิ่งพิมพ์พวกนี้จะในรูปแบบของกระดาษ สมุด ใบประกาศ หรือสิ่งที่สามารถติดลงบนวัตถุได้ โดยสิ่งที่พิมพ์หรือเผยแพร่จะต้องมีลักษณะคล้าย Original หรือที่เรียกว่าสำเนานั่นเอง

ประเภทของ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่คุณต้องรู้จักและเลือกใช้งาน

ประเภทของ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่คุณต้องรู้จักและเลือกใช้งาน
ประเภทของ สื่อสิ่งพิมพ์

🧶 สื่อสิ่งพิมพ์ คือความคลาสิกที่เวลาไม่อาจทำลายให้หมดสิ้นได้ แน่นอนว่าหากมีคำว่า “คลาสิก” คำนี้จะคงอยู่ แม้ว่าจำนวนจะลดลง แต่การได้สัมผัสเนื้อกระดาษทำให้การรับสารมีความละเอียดมากขึ้น เพราะหากคุณสนใจสิ่งใดในเนื้อหา สามารถใช้ปากกาเน้นข้อความและกลับมาอ่านได้สะดวก นี่เป็นคำตอบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ คือสิ่งที่ผู้รับสารคัดเลือกการรับสารที่สำคัญที่สุด ต่างจากการรับสารแบบสื่อออนไลน์ ทุกอย่างกว้างและไร้ซึ่งใจความสำคัญ

  • หนังสือ เป็นสื่อที่มากับเนื้อหาที่จำเพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ความบันเทิง อย่างเช่น การ์ตูน นวนิยาย วรรณกรรม เหล่านี้คนรักการอ่านมักจะเก็บเป็นคอลเลคชั่นและแม้ว่าจะมีมาในรูปแบบออนไลน์ แต่ในทางความรู้สึกก็ไม่อุ่นใจเท่าการมีหนังสือเล่มโปรดติดตู้ไว้นั้นเอง
  • เกี่ยวกับข่าวสาร เช่น หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นโปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ ในบางประเภทอาจมีการลดจำนวนการผลิต รวมไปถึงปิดตัวลงก็ตาม แต่บางองค์กรยังต้องการ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ หากคุณอยากตามข่าวที่มีข้อเท็จจริงจะต้องอ่านในหนังสือพิมพ์เท่านั้น
  • สื่อสิ่งพิมพ์ ลักษณะพิเศษ มีการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานบางประเภทเท่นั้น เช่น นามบัตร ปฏิทิน เป็นต้น ต้องบอกเลยว่าการจดจำที่ดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการจดเท่านั้น อย่างปฏิทินยังคงได้รับความนิยม เพราะไม่เพียงเอาไว้ดูวันที่หรือเป็นของขวัญเท่านั้น ภายในยังเต็มไปด้วยรอยปากกา เพื่อจดจำกิจกรรมสำคัญ
  • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่มีเพียงแค่สิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมสื่อที่อยู่ในรูปแบบ Online มักจะมีการโฆษณาผ่านโซเชียลมิเดียช่องทางต่าง ๆ มีรูปแบบที่สะดวก เผยแพร่ด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ต เช่น E-book, banners เป็นต้น เป็นสื่อที่ให้ความสะดวกมากที่สุด เข้าถึงคนในวงกว้างหรือทั่วโลกก็ว่าได้
  • บรรจุภัณฑ์ นี่ก็ถือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นกัน เพราะบรรจุภัณฑ์ต้องผ่านการะบวนการออกแบบและพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นฉลาก กล่อง ลัง เหล่านี้ยังคงมีบทบาทสำคัญ เพราะส่งเสริมให้แบรนด์น่าสนใจ แน่นอนว่าทุกกิจการให้ความสำคัญอย่างมาก เพราเรายังคงต้องอาศัยการขนส่ง ลังจึงเป็นสื่อสำคัญในการรักษาสินค้านั้นเอง

หลังจากที่คุณได้อ่านข้อมูลข้างต้น คงมองออกแล้วว่าทำไม สื่อสิ่งพิมพ์ 🧶 ยังไม่หายไปจากวงจรการสื่อสาร นั้นก็เพราะในบางบริบท สื่อสิ่งพิมพ์ ยังคงทำหน้าที่ได้ดี อยู่ที่คุณจะเลือกใช้ให้ถูกวิธีหรือไม่และเป็นการรับสารของคนเฉพาะกลุ่มอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือคนทั่วไป เชื่อว่าสื่อเหล่านั้นมีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณแน่นอน

ประโยชน์ข้อดีของ สื่อสิ่งพิมพ์

ประโยชน์ข้อดีของ สื่อสิ่งพิมพ์
ประโยชน์ ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์

แม้ว่าในปัจจุบัน สื่อสิ่งพิมพ์ 🧶จะค่อยๆ โดนลดความสำคัญไปบ้าง เนื่องจากสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทำให้คนรับสารจากสื่อออนไลน์กันมากขึ้น แต่ใช่ว่าสิ่งพิมพ์จะหายไปเนื่องจากประโยชน์ และข้อดีของมันยังมีอยู่มากมาย ดังนี้

  • ความน่าเชื่อถือ เนื่องจากสิ่งพิมพ์ต้องพิมพ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจับต้องได้ ซึ่งทำให้มันเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ
  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย ทุกระดับ ทุกชนชั้น และกว้างขวาง สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้
  • สามารถออกเเบบสื่อได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาด และเนื้อที่
  • มีราคาถูก สามารถหาซื้อได้ง่าย
  • ใช้ในการเรียนรู้ สามารถอ่านตอนไหนก็ได้ อ่านซ้ำได้หลายๆ ครั้ง

แม้ว่าเวลาจะทำให้ 🧶 สื่อสิ่งพิมพ์ ลดจำนวนการผลิตลง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงทำให้ทุกคนสนใจคือดีไซน์ ให้น่าสนใจ เลือกนำเสนอภาพเป็นหลักและมีองค์กอบย่อยอย่างเนื้อหาสั้น ๆ อ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีแบบไม่ต้องตีความนาน ดีไซน์การออกแบบจึงเป็นตัวที่จะมาสร้างคุณค่าให้ สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่เลือนหายไป

ทางร้าน 108 LIGHTBOX คือโรงงานผลิต ป้ายกล่องไฟ รับทำป้ายไฟหน้าร้าน สวยๆ ให้ธุรกิจโดดเด่น มองเห็นจากที่ไกลๆ ป้ายกล่องไฟ ของเราคุณภาพสูง คุณสามารถดูข้อมูลๆ ได้ที่ https://108lightbox.com