บรรจุภัณฑ์ คืออะไร ทำไมแบรนด์ต้องให้ความสำคัญ-01

บรรจุภัณฑ์ คืออะไร ทำไมแบรนด์ต้องให้ความสำคัญ

บรรจุภัณฑ์ คือ สิ่งที่ห่อหุ้มสินค้าด้วยวัสดุต่าง ๆ โดยการผ่านขั้นตอนออกแบบ ดีไซน์ให้มีความน่าสนใจ ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ น่าซื้อมากยิ่งขึ้น โดยในการผลิตนั้นจะต้องผ่านเครื่องพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถทำออกมาได้ตามความต้องการของผู้ขายหรือเจ้าของแบรนด์นั้นเอง

รู้จักกับหน้าที่ของ บรรจุภัณฑ์ เพื่อดึงดูดลูกค้า

รู้จักกับหน้าที่ของ บรรจุภัณฑ์ เพื่อดึงดูดลูกค้า
รู้จักกับหน้าที่ของ บรรจุภัณฑ์

ทุกแบรนด์สินค้าจะขายได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับ บรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นจุดสนใจแรก นำไปสู่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เหล่านี้ล้วนส่งเสริมกันให้มีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตามเพื่อทำให้การขายสำเร็จจะต้องรู้ถึงประโยชน์ของ บรรจุภัณฑ์ ว่าทำหน้าที่ใดบ้าง ดังนี้

 1. บรรจุภัณฑ์ ที่ดีจะต้องป้องกันสินค้าได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะมีการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายใด ๆ ก็ตามสินค้าภายในจะต้องยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้ำ ความชื้น แสงแดด ฝุ่น เหล่านี้คือตัวปัญหาที่ทำให้บกับสินค้าแบรนด์จะมีความแตกต่าง เมื่อไปวางโชว์เทียบกับแบรนด์อื่นดึงดูดได้ดีกว่าหรือที่เรียกว่า การส่งเสริมการขายนั้นเอง
 2. บรรจุภัณฑ์ ที่ดีจะต้องวางง่ายหรือสามารถวางในจำนวนเยอะ ๆ กันได้ก็ไม่สินค้าเกิดการเสื่อมสภาพนั้นเอง โดยเฉพาะของกินหรือสินค้าที่ยุบตัว แตกง่ายและจากเหตุผลที่ว่าจริงอยู่ไม่ว่าจะวางตรงไหนจะต้องน่าสนใจ แต่หากเลือกตำแหน่งให้ดี จะสามารถส่งเสริมการขายได้ดีเช่นกัน
 3. บรรจุภัณฑ์ ที่ดีจะต้องดึงดูด ด้วยความที่ในตลาดมีสินค้ามากมาย หลายสิ่งแย่งความสนใจไป แน่นอนว่าผู้ผลิตจะต้องเลือกการออกแบบดีไซน์เรียบง่าย ๆ แต่แฝงไปด้วยความน่าสนใจอย่างเช่น การเลือกสีแพกเกจจิ้งหรือ บรรจุภัณฑ์ ให้ไล่ระดับสี แน่นอนว่าเมื่อวางบนเชลฟ์มีความน่าสนใจที่สุด ดึงดูดอยากให้ทำความรู้จักเพิ่มมากขึ้น
  4.บรรจุภัณฑ์ ที่ดีมีลักษณะกลมกลืนกับสินค้า แต่ก้อย่าลืมนึกถึงการใช้งาน อย่าง เช่น การทำขวดเป็นรูปทรงผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งการใช้งานสะดวก แถมเป็นขวดที่น่าเก็บไว้ใช้อีกด้วย แบบนี้ลดขยะได้ในตัว ถือว่าเข้าตามกระแสโลกเลยก็ว่าได้
 4. บรรจุภัณฑ์ ดีจะช่วยเพิ่มยอดขาย แน่นอนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยตรง ไม่ว่าจะทำขึ้นมาเพื่อโอกาสพิเศษหรือสร้างภาพจำให้แบรนด์ เหล่านี้ก็ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง
  จากข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นแล้วว่า บรรจุภัณฑ์ ไม่เพียงมาพร้อมกบดีไซน์ที่สวยงามเท่านั้น แต่การออกแบบที่ทำให้มีการใช้งานหลากหลาย รวมไปถึงการรีไซเคิลก็ล้วนเป็นสิ่งที่เจ้าของแบรนด์ต้องคำนึง ที่สำคัญหากออกแบบมาโดนใจตามกลุ่มเป้าหมายจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ดีอีกด้วยและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือ บรรจุภัณฑ์ จะต้องสามารถรักษาสภาพของสินค้าด้านในไว้ได้ด้วย ไม่ให้เกิดความเสียหาย

ประเภทของ บรรจุภัณฑ์

ประเภทของ บรรจุภัณฑ์
ประเภทของ บรรจุภัณฑ์

สิ่งสำคัญของการสร้างแบรนด์คือการเลือก บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะกับสินค้า เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยที่เก็บ รักษาให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว ยังถือเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วย ที่สำคัญหากการสร้างสรรค์การออกแบบมาดี จะทำให้มีความแตกต่าง สร้างจุดสนใจได้ดีทีเดียวและส่งเสริมให้สินค้าน่าสนใจมากขึ้น โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

 1. Primary Packaging คือ บรรจุภัณฑ์ ที่อยู่ด้านนอกสุดหรือเป็นขั้นสุดท้ายที่เป็นภาชนะบรรจุหรืตัวห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เช่น ขวดใส่น้ำผลไม้ กระปุกน้ำพริก กระป๋อง เป็นต้น
 2. Secondary Packaging คือ เป็น บรรจุภัณฑ์ ชิ้นด้านในที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มสินค้าอีกครั้ง เช่น กล่องใส่ครีม กล่องใส่โลชั่น ฉลากห่อกระป๋อง เป็นต้น
 3. Shipping Packaging คือ บรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คนไม่นิยมนำไปใช้เพราะเป็นเรื่องของต้นทุนก็ตาม แต่หากแบรนด์ใดทำส่งผลให้สินค้ามีความแตกต่าง น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนั้นเอง เช่น ลังบรรจุ เป็นต้น

หลักการออกแบบ บรรจุภัณฑ์

หลักการออกแบบ บรรจุภัณฑ์
หลักการออกแบบ บรรจุภัณฑ์

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นจุดเด่น สามารถใช้สอยได้ง่าย และดึงดูดของผู้บริโภคได้นั้น เรามีหลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบ มีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตลาดเป้าหมาย ศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อจะได้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด หรือกลุ่มลูกค้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องวิเคราะห์จุดยืนของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับคู่แข่งขันที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เช่น ข้อมูลปริมาณสินค้าที่จะบรรจุขนาด จำนวนบรรจุภัณฑ์ ต่อหน่วยขนส่ง และอาณาเขตของตลาด เพื่อให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองลูกค้ามากที่สุด

รายละเอียดชัดเจน เป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบ ต้องบอกรายละเอียดที่สำคัญของสินค้าที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจน และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

มีความสะดวกต่อการขนส่ง ต้องพิจารณาในเรื่องของการขนส่งด้วยโดยรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ต้องสะดวกในการหยิบจับ หรือเคลื่อนย้ายได้สะดวกไม่เป็นอุปสรรคในการขนส่ง

การเก็บรักษา การเลือกออแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาคือหนึ่งในเรื่องที่ต้องพิจารณา สภาพของสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการ เคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย รวมถึง ลักษณะการนำไปใช้งาน ต้องนำไปใช้งานได้สะดวกเพื่อประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ทางร้าน 108 LIGHTBOX คือโรงงานผลิต ป้ายกล่องไฟ รับทำป้ายไฟหน้าร้าน สวยๆ ให้ธุรกิจโดดเด่น มองเห็นจากที่ไกลๆ ป้ายกล่องไฟ ของเราคุณภาพสูง คุณสามารถดูข้อมูลๆ ได้ที่ https://108lightbox.com

การจะทำแบรนด์สักแบรนด์ขึ้นมา เชื่อว่าสำหรับผู้ประกอบการแล้วจะต้องคำนึงถึง บรรรจุภัณฑ์ แน่นอน เพราะอยากให้แบรนด์ดูสวย น่าซื้อและเป็นที่จดจำนั้นเอง อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดี จะต้องได้รับการสร้างสรรค์เป็นอย่างดี อาจจะต้องจ้างนักออกแบบทางด้านนี้โดยเฉพาะ ด้วยความที่บุคคลเหล่านั้นมีประสบการณ์ สามารถแนะนำในการผลิตได้เช่นกันและเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงกับสินค้าที่กำลังจะเปิดตัวขึ้นมานั้นเอง